Święty Graal jest tradycyjnie uważany za kielich, z którego Jezus Chrystus pił podczas Ostatniej Wieczerzy, i że Józef z Arymatei zbierał krew Jezusa podczas ukrzyżowania....